Tag bmr

จะหาค่าเฉลี่ยพลังงานที่ต้องใช้ในแต่ละวันของผู้หญิงได้อย่างไร

หมวดหมู่ พื้นฐานการลดน้ำหนักที่ถูกต้อง

การหาค่า BMR เพื่อหาค่าเฉลี่ยพลังงานที่ต้องใช้ในแต่ละวันการลดน้ำหนักด้วยการนับปริมาณแคลอรี่รวมที่กินเข้าไปในแต่ละวัน เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะว่ามันสามารถทำให้เราลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนักได้ง่าย ในขณะที่เรายังคงได้กินอาหารตามปกติเพียงแต่อาจจะต้องงดหรือปรับลดจำนวนเมนูอาหารบางชนิดให้น้อยลง ดังนั้นสิ่งสำคัญคือว่า เราต้องรู้ค่าเฉลี่ยของตัวเองในหนึ่งวันก่อนว่าเราต้องใช้พลังงานเท่าไร หากเราต้องการลดน้ำหนัก เราก็แค่กินให้น้อยกว่าแคลอรี่รวมที่ต้องใช้ ในขณะที่หากเราต้องการวบคุมน้ำหนัก ก็ให้กินในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกับระดับค่าเฉลี่ยพลังงานในแต่ละวันของเรานั้นเอง

อ่านเพิ่มเติม